Членство


Членство

Българска Търговско Промишлена Палата (БТПП) – 4028956000/15-01-97

Българска Стопанска Камара (БСК) – Протокол 55 / 09 Април – 98

Асоциация на Българските Спедитори (АБС) / представител на TIACA за България/ – учредител

Български Съюз за Митническо и Външнотърговско Обслужване (БСМВО) – член

Национална Организация на Митническите Агенти (НОМА) – учредител