Транзит

Митнически режим Транзит

Митническият режим Транзит разрешава на необщностните стоките (стоки от трети страни) да бъдат транспортирани от едно място до друго на митническата територия на Европейският съюз, като съответните държавните вземания не се заплащат, а се гарантират от Отговорно лице чрез Обща банкова гаранция. Транзитът обхваща прилагането на мерките на търговската политика и извършването на митнически формалности предвидени при въвеждане на стоки.

Необходими документи за поставяне на стоки под митнически режим Транзит

За обработката и реализиране на митнически режим Транзит са нужни следните документи:
– Транспортни доокументи – оригинални транспортни документи според вида транспорт, както следва:
— CMR (международна товарителница за автомобилен превоз),
— AWB (международна авио товарителница за въздушен превоз),
— B/L (коносамент – основен международен стоково разпоредителен документ за превози на стоки по вода), ако са TO ORDER надлежно джиросани.
– Търговски документи
— оригинална фактура (Invoice),
— опаковъчен лист (Packing List),
— сертификати за произход, качество и др. (ако се изискват)
—* копие на транспортната фактура при условия на доставка EXW или FOB
-??? Други ???