Сухопътен транспорт

Бързо и лесно получи цена за сухопътен транспорт.
Отговор по телефон или Е-мейл.
  • Превоз на комплектни и групажни конвенционални товари от / до цяла Европа (Франция, Италия, Гърция, Румъния, Германия, Холандия, Белгия, Полша, Чехия, Австрия, Унгария, Испания, Великобритания, Турция, Русия, Средна Азия, Дания, Финландия, Швеция, Норвегия)
  • Превоз на опасни стоки (ADR)
  • Превоз на стоки, изискващи температурен режим
  • Превоз с дрехарки
  • Превоз на извънгабаритни товари
  • Всички използвани от нас автомобили са оборудвани съобразно най-новите изисквания за международен превоз на товари

    Вътрешна дистрибуция

    Ежедневен транспорт от / до всяка точка в цяла България. Чрез мрежата ни от партньори предлагаме вътрешна дистрибуция в Гърция, Франция, Турция и почти всички европейски държави.