Морски транспорт

Бързо и лесно получи цена за морски транспорт.
Отговор по телефон или Е-мейл.

Широката агентска мрежа, с която ЕКСТРАНС сътрудничи, позволява качествено и надеждно обслужване от врата до врата. Дългогодишните партньорски отношения с множество корабни линии и агенти в цял свят са сериозна предпоставка за:

  • гъвкавост по отношение на предлаганите времена за доставка
  • конкурентни и изгодни цени

Контейнерни превози от / до всяка точка в света – комплектни FCL и групажни LCL превози

  • Мултимодален транспорт
  • Превоз на товари, изискващи определен температурен режим
  • Презвоз на опасни и извънгабаритни товари
  • Контейнеризация и деконтейнеризация
  • Проследяване движението на пратките и предоставяне на информация за движението им