Групажни линии

Групажен контейнерен транспорт

Консолидацията на товари, които поотделно не могат да запълнят обема на цял контейнер е далеч по-рентабилния начин за тяхното транспортиране. В тази връзка ЕКСТРАНС Ви предлага собствена групажна линия от Китай и Тайван през пристанище Солун до склад към Столична митница. Тази групажна линия от Далечния Изток е сред най-конкурентните на българския пазар по отношение на цени и време за доставка.