Въпроси

Тук ще намерите отговори на често задавани въпроси свързани с логистика и спедиция.


КАРГО ЗАСТРАХОВКИ
Застраховка на товари по време на международни превози
Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара,
опаковката, вида превоз, началната и крайна дестинации.
Предлага се застрахователно покритие съгласно основни карго клаузи:
– Клаузи „Пълно покритие” (А)-1.1.87
– Клаузи „Ограничено покритие” (В)-1.1.87
– Клаузи „Минимално покритие” (С)-1.1.87
– и други

Избраното покритие може да се разшири посредством включване на допълнителни клаузи
Специални клаузи осигуряват застрахователно покритие при превоз на специфични товари.


АВАРИЕН И СТОКОВ КОНТРОЛ
Количествен и качествен контрол на стоки по внос, износ, реекспорт и вътрешен стокооборот. Аварийни констатации за установяване характера, причините и размера на щетите на стоки, застраховани при български и чужди застрахователи. Вземане и разработване на средни проби, лабораторни анализи и изследвания за определяне на качеството. Оценки на имущества за застраховане и аварийни огледи при настъпили застрахователни събития /природни бедствия, пожари, кражби/.
Предлаганите услуги се извършват от квалифицирани експерти през всички дни на седмицата на конкурентни цени, в т.ч. до 24 часа във всеки пункт на страната.[dddddddd/toggle]
Виж INCOTERMS 2010 (PDF)